AHA above the Aztecs

The attached picture should be captioned “(L to R) Bob Masucci, Sona Armenian, and Arthur Barsegyan atop Orizaba”

Armenian Hikers Association—LA
200 North Brand Boulevard #B3 & #C3
Glendale, CA 91203
http://www.armenianhikersassociation.com

NEWS RELEASE
For Immediate Release
contact-Robert Assarian
818/434-5952
March 7, 2016

Armenian Nabs Orizaba Record

Glendale, CA – Sona Armenian holds record as the oldest woman in the world to summit Pico de Orizaba, the highest point in Mexico (and the third highest in North America).

She claimed this title on February 20, 2016 at age 67 years, two months, and fourteen days.

Sona was part of a team of five climbers from the Armenian Hikers Association and Armenian Hiking Society to attempt the climb of Orizaba, an imposing volcano. Only she and two others, Arthur Barsegyan and Bob Masucci, succeeded.

Also known by its Nahuatl (language of the Aztecs) name, Citlaltépetl – star mountain – Orizaba, at 18,491 feet (5,636 meters) above sea level, is glaciated on its northerly flanks, from where climbers approach the summit. The peak itself was largely snow free, but the ice was very challenging, hard and broken up, requiring much work with each step.

“It was the hardest climb of my life, but I was thrilled by it. I’m glad that Armenians’ involvement in the mountains is increasing,” observed Sona while thanking her husband for his endless support. AHA members are proud to hike with such a role model for young women.

Three years ago, Sona Armenian was a founding member of the Armenian Hikers Association, and has since joined the Armenian Hiking Society as well. She has summited Mount Ararat in 2006 and Mount Kilimanjaro (highest peak in Africa) in 2012 as well. Coincidentally, both are stratovolcanoes, like Orizaba.

The Armenian Hikers Association promotes enjoyable, healthful, and safe hikes and similar activities in the wildlands, woodlands, and wherever else Armenians and their friends can go. AHA! can be reached through http://www.armenianhikersassociation.com or Facebook at https://www.facebook.com/home.php#!/groups/521538567895715/.

#####

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Անմիջական ցրում
կապ—Ռոպերթ Ասարեան
818/434-5952
10 Մարտ, 2016

Արմէնեան Օրիզապայի Մրցանիշ Հաստատեց

ԿԼԵՆՏԷՅԼ— Հայ լեռնագնացներու միութիւնը Մարտ 7 թուակիր հաղորդագրութեամբ մը կը տեղեկացնէ, թէ Սոնա Արմէնեան մրցանիշ մը հաստատած է Փետրուար 20ին՝ հանդիսանալով Մեքսիքայի բարձրագոյն՝ Օրիզապա լեռը մագլցած ամենատարեց կինը։ Ան այդ իրագործումը իրականացուցած է 67 տարեկան, 2 ամսական, եւ 14 օր տարիքին։

Նշենք, որ Օրիզապայի 18,491 ոտքնոց (5636 մեթր) գագաթը երրորդ ամենաբարձրն է Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ։

Սոնա Արմէնեանի այս իրագործումին ընկերացած են Հայ լեռնագնացներու միութեան եւ Հայ լեռնագնացներու ընկերակցութեան 4 այլ անդամներ։ Անոնցմէ միայն երեքը՝ Արթուր Բարսեղեան, Պապ Մասուչի եւ Սոնա Արմէնեան յաջողած են գագաթ հասնիլ։

«Պէտք է ընդունիմ, որ կեանքիս ամենադժուար արշաւն էր, սակայն մեծապէս ուրախ եմ անոր համար։ Նաեւ քաջալերական կը գտնեմ այն իրողութիւնը, որ հետզհետէ աւելի մեծ թիւով հայեր լեռնագնացութեամբ կը հետաքրքրուին», կը յայտնէ Սոնա Արմէնեան, միաժամանակ շնորհակալութիւն յայտնելով իր ամուսնոյն նեցուկին համար։

Յայտնենք, որ Սոնա Արմէնեան Հայ լեռնագնացներու միութեան հիմնադիրներէն էր եւ աւելի ուիշ անդամակցած է նաեւ Հայ լեռնագնացներու ընկերակցութեան։ Շարք մը այլ լեռներու կողքին, ան նուաճած է նաեւ Արարատի եւ Քիլիմանճարոյի գագաթները։

Հայ լեռնագնացներու ընկերակցութեան մասին յաւելեալ տեղեկութեանց համար, այցելել http://www.armenianhikersassociation.com կայքէջը կամ Դիմագիրքի http://www.facebook.com/home.php#!/groups/521538567895715 էջը:

#####
NR- 20160307- Armenian Nabs Orizaba Record- Eng.docx
NR- 20160307- Armenian Nabs Orizaba Record- Arm.docx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s